LIKEPERSONSARBEID

Likemannsarbeid er blitt definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”. ME-foreningen har fylkeslag i nesten alle fylker i Norge, og driver utstrakt likepersonsvirksomhet. Foreningen har også en likepersonstelefon, og driver nettbaserte likepersonsgrupper

INFORMASJON

ME-foreningen har som mål å spre god, forskningsbasert og oppdatert informasjon om ME til både pasienter, politikere, helsepersonell, skole og andre som kommer i kontakt med ME-pasienter. Foreningens representanter holder seg oppdatert om forskning, og formidler den kunnskapen de tilegner seg videre. ME-foreningen har en svært innholdsrik nettside, der man til en hver tid kan finne oppdatert informasjon om sykdommen.

PÅVIRKNING

ME-foreningen arbeider aktivt for å bedre ME-pasientenes vilkår. Foreningen er aktivt tilstede i media, og har en bred kontaktflate innenfor politikk og helsevesen.