Norges ME-forening

Norges ME-forening inviterer forskere, helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte til Åpen fagdag i Oslo 27.11.2018.

Foredragsholdere:

Professor Benedicte Lie, professor Karl Johan Tronstad og professor David Tuller. Paneldebatt ledet av Jørgen Jelstad

Benedicte Lie og Karl Johan Tronstad fikk midler til forskning gjennom Forskningsrådets BehovME initiativ med brukeridentifisert forskning på ME. David Tuller har skrevet mye om problemstillingene rundt den omdiskuterte PACE-studien.

Påmelding på Deltager.no

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid er blitt definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”.

Les mer om ME-foreningens likepersonsarbeid.

Påvirkning

ME-foreningen arbeider aktivt for å bedre ME-pasienters vilkår, både gjennom kontakt med politikere og helsevesen, og gjennom media.

Les mer om ME-foreningens påvirkningsarbeid her.

Informasjonsarbeid

ME-foreningen arbeider for å spre god, oppdatert og forskningsbasert informasjon om ME til både pasienter og helsevesen.

Les mer om ME-foreningens informasjonsarbeid her.

Innsamling til forskning

ME-foreningen samler inn penger til forskning på ME, og har deler ut forskningsmidler hvert år på ME-dagen, 12. mai.

Les mer om innsamlingen og om søknader om midler her.