Tjenesten og MEg – et forskningsprosjekt om ME

Tjenesten og MEg er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og SINTEF, og ett av fire forskningsprosjekter som fikk midler fra Behov-ME, forskningsrådets initiativ om brukeridentifisert forskning på ME.

Prosjektet er en oppfølger til SINTEFS rapport «Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge«. Rapporten fra 2011 fant blant annet manglende kunnskap i alle ledd i helsevesenet, og var en av årsakene til at det ble opprettet en nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

Tjenesten og MEg skal forsøke å anslå antall pasienter med ME i Norge i dag, se om de kan finne noen fellesnevner for pasientene, og forskerne skal se på de ME-sykes opplevelses av tjenestetilbudet. I skrivende stund venter de på godkjenning fra regional etisk kommite, men planleggingen er godt i gang.

I videoen over forteller seniorforsker Thomas Halvorsen fra SINTEF og forsker Anne Kielland fra Fafo om prosjektet.

Vil du vite mer?

I fjor høst arrangerte Fafo et åpent møte der pasientene kunne fortelle hvilke problemstillinger de ønsket å få belyst. Møtet ble filmet, og videoen kan sees under.

Behov-ME-studiene

Behov-ME ga midler til fire studier. I videoen under forteller bl.a Asgeir lande og karl Johan Tronstad om to av de andre prosjektene. Her forteller også Katarina Lien om sitt doktorgradsprosjekt.