Administrasjonen og styret

Administrasjonen:

Olav Osland, generalsekretær

Trude Schei, assisterende generalsekretær

Siri Waaland, regnskap

Anne-Cathrine Rodriguez, organisasjonskonsulent

Sentralstyret fram til landsmøtet 2018 består av:

Bjørn K Getz Wold, styreleder

Eirik Randsborg, nestleder

Linda Bringedal

Line Ernestussen

Rune Hoddevik

Nina Werring Lie

Ingjerd F Kulia

Gro Mesna Andersen

Varamedlemmer:

Bente Elisabeth Lind

Victoria Schei

Valgkomiteen består av:

Jan Nygård, Trøndelag

Åse-Marie Lønning, Rogaland

Anne Mathilde Dignæs, Buskerud

Eivind Bergem, Østfold

Monica Pedersen, Finnmark