Oppføringer av Anne-Cath Rodriguez

BLI EN «DEMONSTRASJONSVIKAR»

Kjære friske pårørende, familiemedlemmer og venner: Det er ikke lenger en selvfølge at man får økonomisk bistand når langvarig eller kronisk sykdom rammer. Hjelp oss (og kanskje deg selv) ved å møte opp på demonstrasjon i Oslo eller Sandnes 22. mai. Vær en «demonstrasjonsvikar» for en som er for syk til å delta! Det hender […]