BEHANDLING OG PLEIE

Det finnes i dag ingen dokumentert behandling som kan kurere ME.

Legen kan hjelpe med symptomlindring.

Mange ME-pasienter opplever søvnforstyrrelser, muskel- og leddsmerter, hodepine og nyoppståtte matintoleranser, og kan ha nytte av tiltak som demper disse symptomene.

Noen ME-pasienter rapporterer effekt av behandling med immunglobuliner eller LDN, men det finnes i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon for disse behandlingene.

ME-pasientenes svar om opplevelsen av ulike behandlingsformer i ME-foreningens brukerundersøkelse fra 2012 kan leses her.

I undermenyen finner man omtale av ulike mestrings- og behanslingsalternativer.