FEILDIAGNOSTISERING, ET OMFATTENDE PROBLEM?

Nesten halvparten av CFS-pasientene feiler noe annet

I et redaksjonelt innlegg i Breakthrough fra ME Research UK (MERUK), skriver Research & Operations Director Neil Abbot, PhD, at en gruppe forskere hadde undersøkt alle journalene fra de lokale fastlegene som henviste sine pasienter til The Newcastle CFS/ME Clinical Service i 2008 og 2009. De fant at 40 % (av 103 henviste pasienter) fikk andre diagnoser som kunne forklare symptomene. De viktigste alternative diagnosene for disse pasientene var utmattelse forbundet med kronisk sykdom (47 % av alle alternative diagnoser): søvnproblemer (20%), psykologisk/psykiatrisk sykdom (15% – mest vanlig var depresjon, angst og post-traumatisk stress lidelser), og kardiovaskulære (hjertet) tlidelser (4%).

Den andre undersøkelsen undersøkte forekomsten av alternative diagnoser hos pasienter som ble henvist av sine fastleger til spesialistklinikken ved St. Bartholomew’s Hospital i London i 2008 og 2009. Hovedkonklusjonen var at diagnosen «CFS» ble bekreftet hos bare 54% av pasientene – resten fikk alternative diagnoser som kunne behandles (21%) eller psykiatriske diagnoser (22%).

Disse rapportene gir klare og formelle bevis for at nesten halvparten av de henviste pasientene fra vanlige allmennleger, med diagnosen ME/CFS, faktisk feiler noe annet – et faktum som ikke ble oppdaget før de var heldige nok til å bli undersøkt ved en spesialist klinikk. Dette er feildiagnostisering i stor skala.

The Newcastle NHS Chronic Fatigue Syndrome Service: not all fatigue is the same

Alternative diagnoses to chronic fatigue syndrome in referrals to a specialist service: service evaluation survey

Conclusions Half of all the referred patients to a specialist CFS clinic had alternative medical and psychiatric diagnoses. Specialist medical assessment for patients with unexplained, disabling, chronic fatigue needs to incorporate both medical and psychiatric assessments.