UTREDNING

Se også:

Feidiagnostisering: Et omfattende problem

Ressurser. Her finner man lenker til flere veiledere og grunnbøker om ME.

Det er svært viktig med en grundig utredning ved mistanke om ME.

Fastlegen

Spesialist i allmennmedisin kan stille diagnosen, i følge Nasjonal veileder. Det anbefales å kode CFS/ME som ICPC-2 A04, og journalføre hvilket kriteriesett som er brukt i utredningen.

Fastlegens rolle i utredning av ME er beskrevet i kapittel 5 i Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME – Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg

Utredning av ME ved norske sykehus

ME/CFS-senteret, Oslo Universitetssykehus Aker, har utarbeidet en veileder for utredning av ME.

«Det finnes foreløpig ikke noen biologisk markør som bekrefter sykdommen. For å stille diagnosen må visse diagnosekriterier (se under) være oppfylt og andre sykdommer som kan forklare symptombildet må være utelukket. Det eksisterer flere sett med diagnosekriterier. ME/CFS-senteret ved Oslo Universitetssykehus og flere andre forholder seg til de såkalte Kanadakriteriene»