Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen

Ønsker du kontakt med fylkeslaget, send e-post til mebuskerud@gmail.com.

Velkommen til Buskerud fylkeslag = ME Buskerud

Vi har 226 hovedmedlemmer og 62 familiemedlemmer ved årsskiftet 2015/2016 her i Buskerud.

Fylkeslaget består av flere likemannsgrupper, ung-voksengruppe, og et styre som velges på årsmøtet og tilrettelegger, kurs, treff og annen aktivitet.

Fylkeslaget har som mål å gi sine medlemmer gode arenaer for sosiale læringsrike trygge treff, ME tilpassede treningsopplegg for å mykne og styrke kroppen, temamøter med viktig informasjon, store og små foredrag med aktuelle lærerike tema og ikke minst mulighet til «Å være i samme båt» med god og sunn erfaringsutveksling.

Fylkeslagets viktigste aktiviteter:

* Medlemsmøter

* Temamøter

* Sosiale treff med middags- og kafetreff rundt i fylket

* Sommerfest(er) & julebord

* Kurs i medisinsk qigong

* Kurs i yoga

* Båttur

* Årsmøte

* Foredrag

* Facebook

* Vi benytter profesjonelle instruktører, og har svært lave kurspriser.

Vi jobber mot å arrangere jevnlige pårørendetreff, tilpassede kurs innen mat & meditasjon & intuitiv maling, og opparbeide flere godt fungerende lokale grupper.

Informasjon:

Buskerud fylkeslag har en egen facebookside: Norges ME-forening, Buskerud fylkeslag. Her legges det ut info, påminnelser og oppdateringer om aktiviteten i fylkeslaget. Lik gjerne siden for å følge oss videre.

Som medlem av ME-foreningen, og tilhørende Buskerud, vil du få tilsendt all invitasjoner til fylkeslagets aktiviteter.

Lokale grupper i fylkeslaget:

Hovedaktiviteten er konsentrert rundt Drammen, Lier og Nedre Eiker der en stor del av medlemmene bor, men Buskerud er et stort fylke, og vi har startet likemannsgrupper i Kongsberg og Hønefoss, og er i ferd med å starte på Hurumlandet i Sætre. Vi har også en liten likemannsgruppe i Numedalen.

Ung – voksen gruppe, Buskerud:

Ung – voksen gruppen har noen få kafetreff gjennom året, foreløpig kun i Drammensområdet. Informasjon om treff annonseres på en egen facebookgruppe: Ung-voksen gruppe, Norges ME forening, Buskerud fylkeslag (lukket).

Medlemsmøter:

Vi har jevnlige medlemsmøter på Drammen sykehus ved Lærings-og mestringssenteret, og prøver å ha interessante tema, med korte foredrag på møtene. Alle møtene har en sosial del med enkel servering og viktig erfaringsutveksling.

Middagstreff:

Vi møtes annenhver onsdag kl 1530 til middagstreff i Adventkirken i Mjøndalen. Her serveres sunn, rimelig og nydelig vegetarmat fra stor vegetarbuffet “Spis så mye du vil”. Fylkeslaget har et hyggelig og sosialt ME langbord bak skilleveggen til cafeen der vi kan sitte for oss selv med dempet lyd og belysning.

Adresse: Fjerdingen 3, Mjøndalen. Gratis parkering.

Kurs:

Vi har løpende treningsopplegg som er godt tilrettelagt for ME syke i både yoga og medisinsk qigong. Profesjonelle instruktører. Lav egenandel for medlemmer.

Sommeravslutning:

Vi har fine sommeravslutning(er) hver sommer.

Julebord:

Vi møtes til julebord hvert år i november eller desember.

Mestringskurs for personer med diagnosen CFS/ME:

Vestre Viken Helseforetak holder mestringskurs for personer med ME ved Lærings -og mestringssenteret ved Bærum sykehus. Målet for kurset er å gi mer kunnskap, øke forståelse og innsikt, og gi info om muligheter. Dette er et gruppebasert tilbud som gir anledning til å treffe andre i lignende situasjon. Du søker plass via fastlegen din, og betale en liten egenandel for kurset.

Pårørendetreff-voksne:

Fylkeslaget har som målsetting å arrangere treff for voksne pårørende av ME syke. Gi tilbakemelding på mebuskerud@gmail.com dersom dette er noe du kunne tenke deg å delta på, om du ønsker å bidra med gjennomføring, har forslag/tips ol.

Økonomi:

Frivillige gaver i form av grasrotandelen ved tipping og andre tilskudd til medlemsaktivitet mottas med stor takk. Organisasjonsnummer 996833003 for Buskerud fylkeslag oppgis ved registrering av grasrotandelen. Spillestedet ordner registrering av grasrotandelen for deg.

Fylkeslagets kontonummer er 0539 4148158.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål, innspill eller et ønske om å bidra?

Send en mail til styrets e-post på: mebuskerud@gmail.com

Telefontjeneste for Buskerud: mobil 98857254 (Heidi)

Leder av fylkeslaget: Heidi Tokle Poverud

* Mobil: 98857254 * Mail: heiditoklepoverud@gmail.com

Facebook: “Norges ME forening, Buskerud fylkeslag”

– send gjerne melding om noe du lurer på via face og vi svarer etter beste evne.

Ung-voksen gruppen: ingebjorg.skaar@gmail.com