Pediatrisk ME

De to anerkjente ME/CFS-barnelegene, professor Peter Rowe og Dr Nigel Speight, diskuterer i to korte videoer rettet mot helsepersonell hvordan pediatrisk ME/CFS diagnostiserer og behandles. Videoene er laget i etterkant av publiseringen av den innholdsrike håndboka «Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer». Håndboka ble publisert i 2017 av Frontiers.

Peter Rowe MD er professor i pediatri og er leder for «Children’s Center Chronic Fatigue Clinic» ved Johns Hopkins universitetet medisinske skole i Baltimore I USA. Hans spesialområde er klinisk ekspertise inkludert CFS, fibromyalgi og ortostatisk intoleranse. Professor Peter Rowe spilte en hovedrolle i utviklingen av håndboka. Han var også med I gruppen som lagde den svært inflyteksesrike rapporten «Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness». Mest kjent som IOM-rapporten ble denne publisert i 2015 av National Academy of Medicine (tidligere kalt Institutes of Medicine). Rapporten inneholder diagnostiske kriterier, en klinisk guide og en omfattende gjennomgang av litteraturen.

Dr Nigel Speight er konsulenternde barnelege i Durham, UK, med en langvarig spesiell interesse for ME. Han er medisinsk rådgiver for flere pasientorganisasjoner, bl.a. ME Association, The Young ME Sufferers Trust og the 25 % ME Group. Dr Speight var en ekspertene på pediatrisk ME/CFS som bidro til håndboka. Han har tidligere vært med på å utvikle «Myalgic Encephalomyelitis International Consensus Criteria» (ICC-kriteriene) og den tilhørende «Grunnboka» i 2011. Han deltok også i «Chief Medical Officer’s Working Party on ME» i 2002 og også i «the College of Paediatrics and Child Health Guidelines Group» i 2004.

Del 1: Diagnose av pediatrisk ME med dr. Nigel Speigh og professor Peter Rowe:

Del 2: Alvorlig / svært alvorlig ME og oppfølging av pediatrisk ME