Bli medlem

Medlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte opp om ME-saken. Vi har ME-syke (med og uten diagnose), pårørende, venner og kjente, arbeidskolleger og mange flere som medlemmer. Ved å bli medlem støtter du oss aktivt med å betale din medlemskontingent. I tillegg mottar vi støtte fra Staten basert på antallet medlemmer. Sammen er vi sterke og ditt medlemskap er viktig!

Medlemskap kan registreres og betales i vår nettbutikk. Ønsker du å melde deg inn vie e-post eller foreta endringer på eksisterende medlemskap, sender du en e-post til medlem@me-foreningen.no eller ringer kontoret på 21 68 81 50.

Norges ME-forening er organisert i fylkes- og lokallag.

Som medlem får du

 • tilgang til medlemsmøter i ditt lokale fylkeslag
 • tilsendt vårt Nyhetsbrev 2 ganger i året
 • tilgang til et nettverk av mennesker i samme situasjon som deg
 • en organisasjon som kjemper ME-kampen – sammen er vi sterke
 • tilgang på ny og oppdatert informasjon om og forskning på ME
 • en rekke medlemsfordeler

Vårt nyhetsbrev inneholder siste nytt innen ME-verdenen av nasjonal og internasjonal forskning, politikk og annen nyttig informasjon. Som medlem får du også en organisasjon i ryggen som kjemper din sak overfor myndigheter og offentlige etater. Vi har differensierte satser som starter på kr 260.

Trykk her for å endre et eksisterende medlemskap.

Typer enkeltmedlemskap

 • Enkeltmedlemskap: Kr 370,- per år.
 • Enkeltmedlemskap minstepensjonist: Kr 260,- per år.
 • Enkeltmedlemskap ungdom (opp til 30 år): Kr 260,- per år.

Typer familiemedlemskap

  • Familiemedlemskap

    Består av minimum 1 hovedmedlem og 1 familiemedlem. Hovedmedlemmet betaler kr 370, som i et enkeltmedlemskap, og hvert familiemedlem betaler kr 55,-.

Eksempel: 1 hovedmedlem og 2 familiemedlemmer betaler totalt kr 480,- for sitt familemedlemskap.

  • Familiemedlemskap minstepensjonist

    Består av minimum 1 hovedmedlem og 1 familiemedlem. Hovedmedlemmet (minstepensjonist) betaler kr 260, som i et enkeltmedlemskap minstepensjonist, og hvert familiemedlem betaler kr 55,-.

Eksempel: 1 hovedmedlem og 2 familiemedlemmer betaler totalt kr 370,- for sitt familiemedlemskap.

  • Familiemedlemskap ungdom

    Består av minimum 1 hovedmedlem og 1 familiemedlem. Hovedmedlemmet (ungdom opp til 30 år) betaler kr 260, som i et enkeltmedlemskap ungdom, og hvert familiemedlem betaler kr 55,-.

Eksempel: 1 hovedmedlem og 2 familiemedlemmer betaler totalt kr 370,- for sitt familiemedlemskap.Familiemedlemskap forutsetter minimum 1 hovedmedlem og 1 familiemedlem. Alle medlemmene i et familiemedlemskap må ha samme folkeregistrerte adresse. Vi sender kun ut informasjon til hovedmedlemmet i et familiemedlemskap, det vil bl.a. si at et familiemedlemskap mottar kun et stk. Nyhetsbrev.

 

Minstepensjonist eller person med lav betalingsevne defineres som en person som mottar utbetaling på opp til 2G eller mindre per år fra NAV.

 

Medlemskap kan registreres og betales i vår nettbutikk. Ønsker du å melde deg inn vie e-post eller foreta endringer på eksisterende medlemskap, sender du en e-post til medlem@me-foreningen.no eller ringer kontoret på 21 68 81 50.