Kontaktinformasjon

Besøk- og postadresse:

Norges ME-forening
Nedre Slottsgate 4
0157 Oslo

Vi holder til i 3. etg.

Telefon:  (+47) 21 68 81 50

Pressekontakt:

Generalsekretær Olav Osland, epost: gensek@me-foreningen.no, tel: 950 87 202

Assisterende generalsekretær, Trude Schei, epost: trude.schei@hotmail.com, tel: 414 11 889

E-post:

Generelle henvendelser:  post@me-foreningen.no

Medlemskap:  medlem@me-foreningen.no

Organisasjonsnummer: 982 913 160

Kontonummer: 7878 06 07946

ME-foreningen har fylkeslag i de fleste fylkene, her finner du kontaktinformasjon.

Medlemskap

Det er mulig å melde seg inn og betale samtidig i vår nettbutikkSkjema for å gjøre endringer på et eksisterende medlemskap.

Juridisk hjelp

ME-foreningens medlemmer får en time gratis rådgivning hos advokatfirmaet Legalis. Kontaktskjema for juridisk hjelp.

Telefon- og besøkstid:

Tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl 11:00 – 15:00.

Norges ME-forening holder normalt stengt i julen, påsken og deler av sommeren. Informasjon om når vi holder stengt i disse periodene, vil bli publisert i god tid før på denne siden.