Aust-Agder fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen, med oversikt over aktiviteter i regi av ME-foreningen.

Velkommen til Aust-Agder fylkeslag!
Fylkeslaget har ME-treff på Kroverten på Hisøy første onsdag i måneden kl 13 – 15. (minus juli og august). Vi deler erfaringer og har uformelt sosialt samvær. Velkommen!
Vi har en ungdomsgruppe og en foreldregruppe som for tiden har pause fra å arrangere faste treff.
Kontaktperson ungdomsgruppe / foreldregruppe: Nina Bekkvik, tlf 948 03 868
Etter årsmøtet 15. mars 2017 har vi følgende styre:
Tonje E. Andersen (leder) , Elin Skaug,  Ole Gledje Bekkvik  og Vigdis Mørland
For mer informasjon, kontakt oss på e-post: aust-agder@me-foreningen.no
Telefon: Ole Gledje Bekkvik: 91 32 00 83