Buskerud fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen til norges nordligste ME forening, vi holder til i Alta og har vært aktive siden november 2009.
Vi legger vi opp til ett større arrangement hvert år. Til nå har vi arrangert to store konferanser. Filmfremvisning av filmen «Få meg frisk», med påfølgende faglig informasjon og diskusjon og heldags foredrag om kosthold og ernæring for ME syke. Begge arrangementene ble godt besøkt.
Fylkeslaget holder jevnlig medlemsmøter hvor vi har fokus på faglig informasjonsspredning.

Kontaktinformasjon:

Norges ME-Forening Finnmark Fylkeslag
v/ styreleder Solveig Johanne Thomassen
Løkkeveien 6, 9510 Alta

E-post: finnmark@me-foreningen.no
Info: www.me-foreningen.com

Solveig Mob: 97533494
Solveig E-post: solveith@trollnet.no

Fylkeslaget er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnr. 896948172. Støtt oss gjerne med dingrasrotandel. Finnmark har lange avstander men det skal ikke hindre at det er kort vei til kontakt.

Finnmark fylkeslag har sin egen Facebook-side. Bli gjerne venn med oss der.

Velkommen til oss!
Hilsen Kristine Holthe