Finnmark fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen  til Norges nordligste ME-forening. Vi startet opp i november 2009 .

Fylkesstyrets mål er å:

Informere om Me sykdommen, da særlig i helse- og oppvekst sektoren, slik at de ME –syke og deres pårørende behandles med likeverd og respekt, får medbestemmelse og kunnskap.

Styret 2019

Navn   tlf
Leder

Cate-Elin Mathisen Haga

Kirkenes 977 41 166
Nestleder

Kristine Holthe

Alta  
Sekretær

Magni Breivik

Alta  
Kasserer

Mona Vonheim

Alta  
Styremedlem

Jan Fredrik Pedersen

Alta  
Styremedlem

Line Ottem

Alta  
1.Varamedlem og likepersonsansvarlig

Siv Jorund Skog Pedersen

Alta 97776559
2. varamedlem

Mette Johansen

Lakselv  
Ungdomsrepresentant

Ingvild Asheim

Kirkenes  

 

Likepersonsansvarlig i styret er: Siv Jorund Skog Pedersen. Hun kan veilede innen områdene : hjelpemidler, NAV, rettigheter og rehabilitering.

 

Arbeids og aktivitetsplan 2019

Arbeidsoppgaver for fylkesstyret:

Overordnet:

Informere om Me sykdommen, da særlig i helse- og oppvekst sektoren, slik at de ME –syke og deres pårørende behandles med likeverd og respekt, får medbestemmelse og kunnskap.

Likepersonsarbeid:

 • Rekruttere medlemmer som kan bli likepersoner
 • Kursing/opplæring av likepersonsansvarlige
 • Opprette likepersonsgrupper

Informasjonsarbeid – infomateriell

 • Om fylkeslaget – lage en presentasjon
 • Informasjon om foreningen til ME-syke ( rekruttering)
  • samle det som alt er laget av andre fylkeslag og sentralt + tilpasse det til Finnmark
 • Informasjon om ME-sykdommen til:
 • Skole og barnehage
 • Helse – helsesøstre, leger, ergonomi/ fysioterapi
 • NAV
 • Pårørende, familie

Kunnskap om ME

 • Spre kunnskap om sykdommen
 • Følge med på det som skjer innen forskningen på ME
 • Medlemsmøter, seminarer med fagpersoner / film mm

«Skoleprosjektet»

 • Utarbeide strategi for gjennomføring»

Arbeidsutvalg Troms og Finnmark fylkeslag

 • Deltakelse i møter
 • Intensjonsavtale og samarbeidsform

 

Tid Aktivitet   Ansvar
Januar Styremøte   Leder +
Februar Styremøte   Leder +
  Informasjonsmøte pårørende  Alta Egen gruppe
Likepersonmøter

Prosjekt og ressursgruppe

(sted, utfra gruppenes behov)

Alta kommune

Likepersonsansvarlige

 

Styret

Mars Styremøte

Årsmøte

  Leder +
Styret
  Likepersonmøter (sted, utfra gruppenes behov) Likepersonsansvarlige
April Styremøte konstituering av nytt styre Leder +
  Likepersonmøter (sted, utfra gruppenes behov) Likepersonsansvarlige
  Informasjonsmøte pårørende med Grete Rugland Lakselv

 

Mette
  Medlemsmøte/ temamøte Kirkenes  
Mai ME- dagen12. mai Alta, Kirkenes, Lakselv, Vadsø evt. flere Styret
Juni styremøte   Leder +
  Likepersonmøter (sted, utfra gruppenes behov) Likepersonsansvarlige
 August Likepersonmøter (sted, utfra gruppenes behov) Likepersonsansvarlige
September Styremøte   Leder +
Medlemsmøte/ tema

Mestring – «aktivitetstilpasning

Takle det å leve med ME»

Hammerfest, Alta, Kirkenes , Lakselv Styret + egne grupper
  Likepersonsmøter (sted, utfra gruppenes behov) Likepersonsansvarlige
Oktober Landsmøte  og andre møter arr. av ME -kontoret   Styret
  Likepersonsmøter (sted, utfra gruppenes behov) Likepersonsansvarlige
November Styremøte   Leder,
  Likepersonsmøter (sted, utfra gruppenes behov) Likepersonsansvarlige

 

Epost : finnmark@me-foreningen.no

Følg Finnmark Fylkeslag på Facebook

Vårt organisasjonsnummer er 89 69 48 172. Det er også vårt nummer for Grasrotandel i Norsk Tipping. Fint om du støtter vårt arbeid.