Finnmark fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen  til Norges nordligste ME-forening. Vi startet opp i november 2009 .

Fylkesstyrets mål er å:

Informere om Me sykdommen, da særlig i helse- og oppvekst sektoren, slik at de ME –syke og deres pårørende behandles med likeverd og respekt, får medbestemmelse og kunnskap.

 

Styret 2018

Navn   tlf
Leder

Cate-Elin Mathisen Haga

Kirkenes 977 41 166
Nestleder /Sekretær

Magni Breivik

Alta  
Kasserer

Mona Vonheim

Alta  
Styremedlem

Jan Fredrik Pedersen

Alta  
1.varamedl.og likepersonsansvarlig

Siv Jorund Skog Pedersen

Alta 97776559
2. varamedl

Mette Johansen

Lakselv  

 

Likepersonsansvarlig i styret er Siv Jorunn Skog Pedersen. Hun kan veilede innen områdene: hjelpemidler, NAV , rettigheter og rehabilitering

Arbeidsoppgaver for fylkesstyret er:

  • Å få opprettet likepersonsgrupper i Kirkenes, Lakselv, Hammerfest og Alta
    • Vi søker medlemmer som kan tenke seg å være likeperson. Ta kontakt, du vil får opplæring.
  • Avholde medlemsmøter i Alta Hammerfest og Kirkenes
  • Avholde fagdag for helsepersonell mfl. I samarbeid med LMS Hammerfest og Kirkenes

 

Epost : finnmark@me-foreningen.no

 

Følg Finnmark Fylkeslag på Facebook

 

Vårt organisasjonsnummer er 89 69 48 172. Det er også vårt nummer for Grasrotandel i Norsk Tipping. Fint om du støtter vårt arbeid.