Hordaland Fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen til Hordaland fylkeslag

Fylkeslaget ble stiftet 28. januar 2015

Hovedoppgaven er å bygge organisasjonen, bidra til opplysning om og for ME-syke og pårørende, holde medlemsmøter eller fagdager for helsepersonell.

Høsten 2019 planlegger vi:

–       Åpent møte på Litteraturhuset i Bergen: Nytt om ME

·        Et åpent møte der ny forskning fra Haukeland presenteres (forbehold)

·        Kontakt med Avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Bergen på Nordås med tanke på samarbeid og kursing

·        Kontakt med Helse Bergen og Helse Vest om tilbudene til ME-pasienter (møte 24.1.)

·        Støtte opp om likemannsarbeid og støttegrupper

·        Informasjon om aktiviteter finner du på vår Facebook-side

–       Styret har møter ca hver fjerde uke: 30.1. og 27.2.

–       Årsmøtet er satt til 13.3.18

Styret i Hordaland fylkeslag består i 2018/19 av:

·        Leder og kasserer: Åge Rosnes

·        Nestleder Linda Bringedal

·        Sekretær: Anita Sæløen

·        Styremedlemmer: Mette Lambach, Merete Hauge og Esteban Munoz og varamedlem er Ingvild Hakestad

Valgkomite 2019: Anna Myklebust (her kommer flere)

Hordaland fylkeslag har epostadresse: hordaland.meforeningen@gmail.com

Norges ME-forening, Hordaland fylkeslag har bankkonto nummer: 3633 41 27316.

Vi har VIPPS: ME-foreningen Hordaland 508998

Vårt org. nummer er 915143067: Det er også vårt nummer for GRASROTANDELEN i Norsk Tipping