Hordaland Fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen til Hordaland fylkeslag

Fylkeslaget ble formelt stiftet 28. januar 2015 etter forutgående åpent møte på Litteraturhuset i Bergen 12.12.14.

Hovedoppgavene første arbeidsåret er å bygge organisasjonen, bidra til opplysning om og for ME-syke og pårørende, holde medlemsmøter.

Vi har prioriterte disse aktivitetene det første driftsåret:

 • Åpent møte 5.12.14: Vist filmen «Sykt mørkt» og foredrag med Olav Mella, samt utdeling av ME-prisen til lege Harald Nyland.
 • Åpent møte: Foredrag med Jørgen Jelstad «Hva skjer innen ME-forskning» 12.5.15
 • Åpent møte: Foredrag lege og professor Kristian Sommerfelt og psykolog Anne Marte Wiborg, begge fra barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus 21.10.15
 • Pårørendetreff i Bergen 16.9.15
 • Årsmøte planlegges 9. mars 2016
 • Styret har møte hver måned (siste onsdag) og planlegger aktivitet
 • Styret har hatt møte/samtale med pasientombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen
 • Styret har sendt ut informasjon om møtene til alle kommuner i Hordaland der helse- og skolepersonell inviteres
 • Det er sendt ut ulike hefter og rapporter til kommuner og skoler: «Barn og unge med CFS/ME», ME/CGS Clinicians Guide, informasjon om konferanser/seminarer og møter med mer.
 • Styret sendte inn spørsmål i valgkampen om ME-syke barn til politiske partier via BTs «Kan du love»
 • Deltatt på likepersonsseminar
 • Deltakelse på ME-foreningens årsmøte/seminar på Vettre i oktober 2015
 • Delta på konferanser og seminar om ME, f.eks. fagdagen i Stavanger 18.11.

Styret i Hordaland fylkeslag består av:

Leder: Per Rutledal

Nestleder og sekretær: Linda Bringedal

Kasserer:  Åge Rosnes

Styremedlemmer:   Mette Lambach og Merete Hauge

Norges ME-forening, Hordaland fylkeslag har epostadresse:  hordaland.meforeningen@gmail.com

Norges ME-forening, Hordaland fylkeslag har bankkonto nummer: 3633 41 27316

 

Velkommen!