Østfold fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Kontaktperson for fylkeslaget er:

Karoline Tatjana Tønnesen, e-post karoline_tatjana1988@hotmail.com, tlf. 97 00 34 18, etter kl. 12. Fylkeslaget kan også kontaktes på e-post ostfold@me-foreningen.no

 

Likemannsgrupper 

Flere steder i fylket er det grupper med ME-syke som samles regelmessig for sosialt samvær og for å snakke om aktuelle temaer som har med ME å gjøre. Gruppene samles stort sett en gang i måneden og er åpne for nye deltakere.

Fredrikstad 

Kontaktperson: Hanne Eli Nordstrand, e-post hanne-eli@fredfiber.net, tlf. 41 76 88 66.

Sarpsborg 

Kontaktperson: Karoline Tatjana Tønnesen, e-post karoline_tatjana1988@hotmail.com, tlf. 97 00 34 18, etter kl. 12.

Indre Østfold 

Kontaktperson: Ann Kristin Nybakken (Mysen), e-post annknybakken@live.no, tlf. 97 74 81 71.

Moss 

Kontaktperson: Hanne Runa Østenrød, e-post hanruna@online.no, tlf. 45 21 85 46.

Gruppe for unge voksne (ca. 23-35 år.)

Kontaktperson: Karoline Tatjana Tønnesen, e-post karoline_tatjana1988@hotmail.com, tlf. 97 00 34 18, etter kl. 12. E-post: ungvoksen.me@gmail.com

 

ME UNG (tidl. ME ungdom Østfold)

Forening for unge (13-23 år) med ME og deres pårørende. Turer, sammenkomster, kurs og Facebook-grupper for både unge og pårørende.

Kontakt: e-post post@me-ungdom.no   Hjemmeside: www.me-ungdom.no