Støttetelefonen: 21 64 03 60

Åpningstider:

Mandag 16-18, Beate

Mandag 18-20, Marit

Tirsdag 12-14, Grete

Tirsdag 14-16, Katarina

Torsdag 14-16, Mette

Torsdag 20-22, Elisabeth-Susanne

Behovet for å snakke med noen som forstår hva det betyr å leve med ME er stort. Kanskje er behovet ekstra stort fordi man har en sykdom som mange opplever er lite forstått av venner, familie og i hjelpeapparatet.

Likepersonene som betjener ME-foreningens  støttetelefon har gjennomgått kvalifiseringskurs og har taushetsplikt. En likeperson er en som har egne erfaringer med det å leve med ME eller med å være pårørende

Våre likepersoner har ulik bakgrunn og kompetanse. Deres oppgave er ikke å være fagpersoner, men medmennesker.  De kan «kaste ball» med deg, gi erfaringsbaserte tips og råd og forsøke å peke deg i riktig retning. Ikke minst vil de lytte og ta deg på alvor.

Personlig kjemi betyr mye for å få til en god og givende samtale, og ofte foretrekker man å snakke med samme person en annen gang. Støttetelefonen vil derfor ha faste vakter slik at du kan ringe tilbake til din «favoritt», eller forsøke en annen person neste gang du kontakter støttetelefonen. Vær allikevel forberedt på at telefonvaktene, en sjelden gang i blant, trenger å bytte vakter.

Beate Ose, mandager kl. 16-18

Marit Seielstad, mandager kl. 18-20

Grete Nordhagen, tirsdager kl. 12-14

Katarina Wahl, tirsdager kl. 14-16

Mette Holt, torsdager kl. 14-16

Elisabeth-Susanne Olsen, torsdager kl. 20-22