NYHETSBREV

Norges ME-forening gir ut medlemsbladet Nyhetsbrev 2 / 3 ganger i året.  Nyhetsbrevet er en magasinlignende publikasjon som inneholder aktuelt stoff for ME-pasienter. I nyhetsbrevet finner du stoff og nyheter om bl.a.:

  • Norsk og utenlandsk forskning
  • Trygdepolitikk
  • Foreningens aktiviteter
  • Mestring og pasienterfaringer
  • Hjelpeapparat og gjeldende lovverk

Ønsker du å bli medlem, kan du melde deg inn her.

Tidligere utgaver av Nyhetsbrevet blir publisert som PDF på denne siden ca. 1 år etter at de ble sendt ut til medlemmende. Skulle du ønske å ha en av de tidligere utgavene på papir, vennligst kontakt foreningen på post@ME-foreningen.

Er du helsepersonell og ønsker å få tilsendt Nyhetsbrev til ditt pause og/eller oppholdsrom, send en e-post til post@me-foreningen.no og informer oss om dette.  Du vil deretter motta Nyhetsbrev ved våre neste utsendelser.

Tidliger utgaver av Nyhetsbrev i pdf-format:

Nyhetsbrevene inneholder informasjon om foreningens virksomhet i tillegg til mye informasjon om sykdommen, bl.a. referater fra forskningskonferanser.

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013

Nyhetsbrev 2012

Nyhetsbrev 2011

Nyhetsbrev 2010

Nyhetsbrev 2009

Nyhetsbrev 2008

Nyhetsbrev 2007