Administrasjonen

Olav Osland

generalsekretær

gensek@me-foreningen.no

Trude Schei

Assisterende generalsekretær

Trude.Schei@hotmail.com

Anne-Cathrine Wangberg Rodriguez

Organisasjonskonsulent

Medlemskap – medlem@me-foreningen.no

Andre henvendelser – post@me-foreningen.no

Siri Waaland

Regnskap

info@me-foreningen.no

Elin Myklebust

Helsefaglig rådgiver

raadgiver@me-foreningen.no

Styret

Sentralstyret fram til landsmøtet 2018 består av:

Bjørn K Getz Wold, styreleder

Eirik Randsborg, nestleder

Linda Bringedal

Line Ernestussen

Rune Hoddevik

Nina Werring Lie

Ingjerd F Kulia

Gro Mesna Andersen

Varamedlemmer:

Bente Elisabeth Lind

Victoria Schei

Valgkomiteen består av:

Jan Nygård, Trøndelag

Åse-Marie Lønning, Rogaland

Anne Mathilde Dignæs, Buskerud

Eivind Bergem, Østfold

Monica Pedersen, Finnmark