Støttetelefonen

Støttetelefonen: 21 64 03 60

Åpningstider (untatt helligdager):

Mandag 17-18, Ubetjent en stund framover

Mandag 18-20, Ubetjent en stund framover

Tirsdag 12-14, Fanny

Tirsdag 14-16, Inger Anita

Onsdag 17-18, Ubetjent en stund framover

Torsdag 14-16, Mette

Torsdag 20-22, Elin

OBS: på grunn av stor pågang er det en begrensning på 20 minutter pr. samtale

Behovet for å snakke med noen som forstår hva det betyr å leve med ME er stort. Kanskje er behovet ekstra stort fordi man har en sykdom som mange opplever er lite forstått av venner, familie og i hjelpeapparatet.

Likepersonene som betjener ME-foreningens  støttetelefon har gjennomgått kvalifiseringskurs og har taushetsplikt. En likeperson er en som har egne erfaringer med det å leve med ME eller med å være pårørende

Våre likepersoner har ulik bakgrunn og kompetanse. Deres oppgave er ikke å være fagpersoner, men medmennesker.  De kan «kaste ball» med deg, gi erfaringsbaserte tips og råd og forsøke å peke deg i riktig retning. Ikke minst vil de lytte og ta deg på alvor.

Personlig kjemi betyr mye for å få til en god og givende samtale, og ofte foretrekker man å snakke med samme person en annen gang. Støttetelefonen vil derfor ha faste vakter slik at du kan ringe tilbake til din «favoritt», eller forsøke en annen person neste gang du kontakter støttetelefonen. Vær allikevel forberedt på at telefonvaktene, en sjelden gang i blant, trenger å bytte vakter.