I denne avdelingen er det samlet lenker til en rekke foredrag med erfarne forskere og klinikere.

«This is a real disease» – Dr. Jose Montoya, Stanford University School of Medicine

Stanford Medical School, avdeling for Chronic Fatigue
Stanford Medical School er en av de fremste skolene innen utdannelse i medisin i USA. Avdelingen for Chronic Fatigue er drevet av Professor Jose Montoya. Under Links & Resources finner man linker til mange nyttige ressurs-sider. Standford Health Library tilbyr noe de kaller «Information Packet Request«: Hvis man sender de et medisinsk spørsmål, så vil de svare ved å benytte seg av de nåværende mest oppdaterte vitenskaps-baserte ressursene de har tilgjengelig.

Dr. Anthony Komaroff fra Harvard Medical School tar for seg noen av årsakene knyttet til ME

CFS researcher and clinician Dr. Anthony Komaroff of Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital explores some of the infectious agents connected to CFS, including Epstein-Barr Virus (EBV), Human Herpesvirus (HHV)-6, Q-fever, Ross River virus, borrelia burgdorferi (agent that causes Lyme disease), Parvovirus, Borna disease virus, Influenza A (H1N1) virus (swine flu), enteroviruses and mycoplasmas, as well as recent associations with XMRV and polytropic murine leukemia viruses. Dr. Komaroff reviews other research that definitively demonstrates the biological nature of CFS.

Hva vet vi om de kognitive egenskapene hos ME-pasienter?

I «Cognition & CFS: What do we know?», arrangert av CFIDS Association of America den 11. april 2012, redegjør Gudrun Lange, PhD, og Suzanne Vernon,PhD, om hva vi vet om hvordan kognitive egenskaper arter seg hos ME-pasienter.

Seminarium om barn och unge med ME/CFS – 2014

12. november 2014 arrangerte Riksföreningen för ME-patienter et seminar om barn og unge med ME. Hele seminaret ble filmet, og videoer av foredragene kan sees her.

De osynliga – en konferens om svår ME/CFS och vägen framåt

I oktober 2015 arragerte Riksföreningen för ME-patienter et seminar om alvorlig ME. De fleste foredragene ble filmet og kan sees her.

Videoer fra ME/cvs Vereniging

Den Nederlandske ME foreningen, ME/cvs Vereniging,  har produsert en serie med korte foredrag under begrepet «Wetenschap voor Patiënten» – vitenskap til pasienter. Videoene omhandler viktige aspekter ved ME, og beatår av intervjuer med svært kunnskapsrike forskere og klinikere. Denne serien bør ha stor interesse for helsepersonell såvel som pasienter.

Professor Kenny De Meirleir (M.D.):

Professor dr Frans Visser (M.D.) og Dr. Meinte Vollema (klinisk nevropsykolog):

Barnelege Nigel Speight – 20-30 års erfaring med barn med ME: 

Dr. Charles Sheperd – over 30 år med klinisk og forskningsmessig erfaring av CFS / ME:

Professor Julia Newton, Newcastle University:

Professor Leonard A Jason, DePaul University, Chicago:

Professor Alan R Light, University of Utah:

Pasienter og andre forkjempere for ME-saken

Videoer fra Seminarium om ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) i Stockholm – 2012: 4 videoer

Professor Kenny De Meirleir og Dr. Byron Hyde snakker om ME, undersøkelser og behandling

Inge Lindseth: Recovery from CFS

At the 2012 International Congress on Autoimmunity, in Granada, Spain, Inge Lindseth, from Oslo, Norway, presented a case series of 63 Chronic Fatigue Syndrome ( CFS/ME ) patients from Canada and Norway, who, in general, are responding well to the immunostimulatory therapy called «The Marshall Protocol.»