Videoforedrag

I denne avdelingen er det samlet lenker til en rekke foredrag med erfarne forskere og klinikere. Her finner man både ME-foreningens egenproduserte videoer, foredrag fra ulike konferanser og arrangementer og en serie videointervjuer med forskere og klinikere, produsert av den Nederlandske CVS Verieinging.

“Nytt lys på ME”

Foredrag av professor Ola Didrik Saugstad 12. mai 2017

NYTT LYS PÅ ME, foredrag av professor Ola Didrik Saugstad

NYTT LYS PÅ ME.Foredrag av professor Ola Didrik Saugstad, Rikshospitalet.Video fra ME-foreningens 12. mai-arrangement i Oslo 2017. Vi hadde tekniske problemer, og beklager at kvaliteten på videoen noen steder ikke er helt god.

Posted by Norges Myalgisk Encefalopati Forening - Norges ME-forening on Saturday, May 13, 2017

«This is a real disease» – Dr. Jose Montoya, Stanford University School of Medicine

Stanford Medical School, avdeling for Chronic Fatigue
Stanford Medical School er en av de fremste skolene innen utdannelse i medisin i USA. Avdelingen for Chronic Fatigue er drevet av Professor Jose Montoya. Under Links & Resources finner man linker til mange nyttige ressurs-sider. Standford Health Library tilbyr noe de kaller «Information Packet Request«: Hvis man sender de et medisinsk spørsmål, så vil de svare ved å benytte seg av de nåværende mest oppdaterte vitenskaps-baserte ressursene de har tilgjengelig.

Dr. Anthony Komaroff fra Harvard Medical School tar for seg noen av årsakene knyttet til ME

CFS researcher and clinician Dr. Anthony Komaroff of Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital explores some of the infectious agents connected to CFS, including Epstein-Barr Virus (EBV), Human Herpesvirus (HHV)-6, Q-fever, Ross River virus, borrelia burgdorferi (agent that causes Lyme disease), Parvovirus, Borna disease virus, Influenza A (H1N1) virus (swine flu), enteroviruses and mycoplasmas, as well as recent associations with XMRV and polytropic murine leukemia viruses. Dr. Komaroff reviews other research that definitively demonstrates the biological nature of CFS.

Hva vet vi om de kognitive egenskapene hos ME-pasienter?

I «Cognition & CFS: What do we know?», arrangert av CFIDS Association of America den 11. april 2012, redegjør Gudrun Lange, PhD, og Suzanne Vernon,PhD, om hva vi vet om hvordan kognitive egenskaper arter seg hos ME-pasienter.

Professor Kenny De Meirleir og Dr. Byron Hyde snakker om ME, undersøkelser og behandling

Inge Lindseth: Recovery from CFS

At the 2012 International Congress on Autoimmunity, in Granada, Spain, Inge Lindseth, from Oslo, Norway, presented a case series of 63 Chronic Fatigue Syndrome ( CFS/ME ) patients from Canada and Norway, who, in general, are responding well to the immunostimulatory therapy called «The Marshall Protocol.»