Videoforedrag

I denne avdelingen er det samlet lenker til en rekke foredrag med erfarne forskere og klinikere. Her finner man både ME-foreningens egenproduserte videoer, foredrag fra ulike konferanser og arrangementer og en serie videointervjuer med forskere og klinikere, produsert av den Nederlandske CVS Verieinging.

«Nytt lys på ME»

Foredrag av professor Ola Didrik Saugstad 12. mai 2017

«This is a real disease» – Dr. Jose Montoya, Stanford University School of Medicine

Stanford Medical School, avdeling for Chronic Fatigue
Stanford Medical School er en av de fremste skolene innen utdannelse i medisin i USA. Avdelingen for Chronic Fatigue er drevet av Professor Jose Montoya. Under Links & Resources finner man linker til mange nyttige ressurs-sider. Standford Health Library tilbyr noe de kaller «Information Packet Request«: Hvis man sender de et medisinsk spørsmål, så vil de svare ved å benytte seg av de nåværende mest oppdaterte vitenskaps-baserte ressursene de har tilgjengelig.

Dr. Anthony Komaroff fra Harvard Medical School tar for seg noen av årsakene knyttet til ME

CFS researcher and clinician Dr. Anthony Komaroff of Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital explores some of the infectious agents connected to CFS, including Epstein-Barr Virus (EBV), Human Herpesvirus (HHV)-6, Q-fever, Ross River virus, borrelia burgdorferi (agent that causes Lyme disease), Parvovirus, Borna disease virus, Influenza A (H1N1) virus (swine flu), enteroviruses and mycoplasmas, as well as recent associations with XMRV and polytropic murine leukemia viruses. Dr. Komaroff reviews other research that definitively demonstrates the biological nature of CFS.

Hva vet vi om de kognitive egenskapene hos ME-pasienter?

I «Cognition & CFS: What do we know?», arrangert av CFIDS Association of America den 11. april 2012, redegjør Gudrun Lange, PhD, og Suzanne Vernon,PhD, om hva vi vet om hvordan kognitive egenskaper arter seg hos ME-pasienter.

Professor Kenny De Meirleir og Dr. Byron Hyde snakker om ME, undersøkelser og behandling

Inge Lindseth: Recovery from CFS

At the 2012 International Congress on Autoimmunity, in Granada, Spain, Inge Lindseth, from Oslo, Norway, presented a case series of 63 Chronic Fatigue Syndrome ( CFS/ME ) patients from Canada and Norway, who, in general, are responding well to the immunostimulatory therapy called «The Marshall Protocol.»

Lenker til flere videoer

Video fra ME-foreningen

Me-foreningen planlegger en serie med norskspråklige videoer.

Video med barnenevrolog Kristian Sommerfelt, utredning, oppfølging og prognose for barn og unge med ME.

Videointervju med professor Mady Hornig om hennes forskning på ME

Foredrag på norsk

Nytt lys på ME – foredrag av Ola Didrik Saugstad 12. mai 2017

Videoer fra ME/cvs Vereniging

Den Nederlandske ME foreningen, ME/cvs Vereniging,  har produsert en serie med korte foredrag under begrepet «Wetenschap voor Patiënten» – vitenskap til pasienter. Videoene omhandler viktige aspekter ved ME, og beatår av intervjuer med svært kunnskapsrike forskere og klinikere. Denne serien bør ha stor interesse for helsepersonell såvel som pasienter.

Professor Kenny De Meirleir (M.D.)

Professor dr Frans Visser (M.D.) og Dr. Meinte Vollema (klinisk nevropsykolog)

Barnelege Nigel Speight – 20-30 års erfaring med barn med ME 

Dr. Charles Sheperd – over 30 år med klinisk og forskningsmessig erfaring av CFS / ME

Professor Julia Newton, Newcastle University

Professor Leonard A Jason, DePaul University, Chicago:

Professor Alan R Light, University of Utah

Dr. Lucinda Bateman, Bateman Horne Center

Videoer fra Riksfõreningen fõr ME-patienter:

Videoer fra Seminarium om ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) i Stockholm – 2012: 4 videoer

Seminarium om barn och unge med ME/CFS – 2014

«De Osynliga» – seminar i Stockholm 2015, vide med Mady Hornig og Daniel Peterson

«När livet går förbi», 2016