Oppføringer av Victor Haaland

Utlysning av midler til medisinsk forskning

Forskere kan søke på midler fra ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-Forskning, og på forskningsmidler fra Extrastiftelsen. ME-Forskning inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME. Vi deler ut egne midler, og forskere kan gjennom ME-foreningen søke på midler fra Extrastiftelsen. ME-foreningen/ME-forskning er åpne for alle typer medisinsk forskning på ME, men vil prioritere forskning som […]