ME og vaksiner – skal, skal ikke?

Man vet at immunsystemet hos ME-pasienter ikke fungerer slik det skal. Det medfører at immunsystemet hos mange heller ikke reagerer slik det skal på vaksiner. I Norge har det vært debatt om hvorvidt meningokokkvaksine utløste ME hos mange ungdommer, og det er flere som mener at deres ME-sykdom ble utløst av svinenfluensavaksinen. Også i andre land er det mange som setter begynnelsen av sykdommen i sammenheng med en eller annen vaksine. ME-foreningen kjenner til pasienter som har fått alvorlige tilbakefall etter vaksiner.

ME-pasienter bør, ut fra dette, vurder hvorvid det er nødvendig å ta vaksiner, selv om det i Norge generelt blir anbefalt at kronisk syke bør ta influensavaksine hvert år. Man må avveie hvilken risiko som er størst – bivirkninger eller tilbakefall på grunn av vaksinen eller det å få influensa. Hvis man i tillegg til ME har KOLS, hjertesykdom, alvorlig astma el., kan det være at det er tryggest å la seg vaksinere. Den samme avveiingen må gjelde når det gjelder reisevaksiner.

Hvis man ikke tar vaksinen, kan det lønne seg å beskytte seg mot smitte fra den aktuelle sykdommen der det er mulig. Når det gjelder influensasmitte, kan man f.eks. unngå folkemengder og sørge for god håndhygiene. Lar man være å vaksinere seg mot turistdiare, bør være forsiktig med hva man spiser og drikker. Kort sagt dreier det seg om å utvise sunn fornuft.

I en artikkel på nettstedet action for ME diskuteres både ekspertenes meninger og pasientenes erfaringer med vaksiner:

Given that the immune system has been at the centre of suspicion for what may have ‘gone wrong’ to make us ill in the first place, whether or not to have vaccinations is a big decision for people with M.E. Having appealed for your experiences regarding the effects from a range of vaccinations, Hanne Scrase draws together your responses, while also seeking the views of medical experts, to help you make an informed choice about this difficult issue.

lenke til hele artikkelen