ME-foreningens historie

1987
Foreningen ble stiftet av Ellen V. Piro

1995
Norges ME-forening sørget for at ME blir godkjent som diagnose av Rikstrygdeverket (NAV).

2007
Norges ME-forening arrangerte en 2-dagers Internasjonal ME-konferanse i Oslo med talere fra mange land, for helsepersonell og pasienter & pårørende. (Det ble produsert en DVD fra hele konferansen).

2009
Norges ME-forening arrangerte konferanse i Stavanger for helsepersonell. (Det ble produsert en DVD fra konferansen)

2010
Ellen V. Piro går av som generalsekretær, etter å hatt vervet i 23 år.

2011
Norges ME-forening får organisasjonens første ansatte og lønnede generalsekretær når Ruth Astrid Sæther tar på seg jobben.

2011
Tidligere generalsekretær Ellen V. Piro mottar Kongens fortjenestmedalje og Special Service Award for outstanding personal effort and contribution to the CFS/ME community fra IACFS/ME.

2011
Norges ME-forening arrangerte internasjonal konferanse i Oslo for helsepersonell.

2011
Anette Gilje tiltrer som generalsekretær i ME-foreningen.

2012
Foreningen feirer 25-årsjubileum.
ME-foreningen publiserer en stor undersøkelse om hvordan ME-syke i Norge oppfatter sin situasjon.

2013
Gry Molland tiltrer som generalsekretær i ME-foreningen.

2015
Olav Osland tiltrer som generalsekretær.
Reidun Gran Alkanger går av som assisterende generalsekretær i svært lang tid.
Trude Schei tiltrer som assisterende generalsekretær.
ME-foreningen puliserer en stor undersøkelse om hvordan ME-pasienter opplever møtet med Nav.